TỔ YẾN ĐÃ LÀM SẠCH

TỔ YẾN ĐÃ LÀM SẠCH

CHÂN YẾN RÚT LÔNG 50g

CHÂN YẾN RÚT LÔNG 50g

Là những phần đỉnh của tổ yến tự nhiên được cắt rời ra và sau đó được làm sạch bằng nước RO. Trọng l..

1,887,500đ
RÚT LÔNG CAO CẤP 50G

RÚT LÔNG CAO CẤP 50G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng, độ sạch cao, không dính phân chim, tổ ít lông, hình dáng..

2,520,000đ
RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG 50G

RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG 50G

Yến Rút lông thượng hạng: được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng, độ sạch cao, không dính phân c..

2,782,500đ
TINH CHẾ LOẠI I 50G

TINH CHẾ LOẠI I 50G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng tinh, có bụi và tạp chất nhưng không dính phân chim, tổ t..

2,257,500đ
TINH CHẾ LOẠI II 50G

TINH CHẾ LOẠI II 50G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng ngà, độ sạch cao, không dính phân chim, tổ lông tương đối..

2,047,500đ
RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG 100G

RÚT LÔNG THƯỢNG HẠNG 100G

Yến Rút lông thượng hạng: Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng, độ sạch cao, không dính phân c..

5,460,000đ
RÚT LÔNG CAO CẤP 100G

RÚT LÔNG CAO CẤP 100G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng, độ sạch cao, không dính phân chim, tổ ít lông, hình dáng..

4,935,000đ
TINH CHẾ LOẠI I 100G

TINH CHẾ LOẠI I 100G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng tinh, có bụi và tạp chất nhưng không dính phân chim, tổ t..

4,410,000đ
TINH CHẾ LOẠI II 100G

TINH CHẾ LOẠI II 100G

Được làm sạch từ những tổ yến có màu trắng ngà, độ sạch cao, không dính phân chim, tổ lông tương đối..

3,990,000đ
CHÂN YẾN RÚT LÔNG 100g

CHÂN YẾN RÚT LÔNG 100g

Là những phần đỉnh của tổ yến tự nhiên được cắt rời ra và sau đó được làm sạch bằng nước RO. Sảnphẩm..

3,675,000đ
Hiển thị1 đến10 /10 (1 Trang)