0

    Chương trình sao OCOOP của đài truyền hình Khánh Hoà giới thiệu về yến sào Hoàng Kim

Tỉnh Khánh Hòa hướng đến mục tiêu các sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc trưng phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, sức sáng tạo của người dân để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, vươn ra thị trường cả trong, ngoài nước.

Đến 2025, tỉnh Khánh Hòa hướng đến mục tiêu các sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc trưng phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, sức sáng tạo của người dân để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, đạt các tiêu chuẩn theo quy định; hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm trọng tâm là các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh, quốc gia để vươn ra thị trường trong và ngoài nước. 

vna_potal_khanh_hoa_phat_trien_san_pham_ocop_o_cac_nhom_nganh_hang_chu_luc_stand  Kiểm tra chất lượng sản phẩm tổ yến sấy khô trước khi đóng gói tại Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang. 

w-164a9911-a1-1-224

Sản phẩm tổ yến sấy khô của Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang. 

w-164a9892-a2-2-225-1 Sản phẩm nước yến đóng hũ của Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang đạt chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021

 

w-164a9862-a3-1-226-1 Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim (ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang) sản xuất các loại sản phẩm tổ yến sơ chế, nước yến đóng hũ, mỗi tháng doanh nghiệp cung cấp ra thị trường khoảng 45kg tổ yến sơ chế và khoảng 4.600 hũ nước yến, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho 15 lao động tại địa phương. 

w-164a9852-a4-1-227 Làm sạch sản phẩm tổ yến sấy khô của Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang.

w-164a9835-a5-1-228 Làm sạch sản phẩm tổ yến sấy khô của Công ty TNHH yến sào Hoàng Kim ở phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang.